Informace pro členy

Informace pro členy

Přehledy o úlovcích za rok 2017 lze odevzdat v těchto termínech:

V kanceláři MO ČRS Radnice:
29.12. 2017 od 9.00 do 12.00 hod
5.1.2018 od 16.00 do 18.00 hod
6.1.2018 od 9.00 do 12.00 hod

poslední termín v budově v Hasičském domě dne 13.1.2018 od 9.00 do 12.00 hod.

Zároveň lze v těchto termínech zakoupit členské známky a povolenky k rybolovu pro
rok 2018 .

Výše příspěvků

a) členské příspěvky dospělých – 500 Kč
b) členské příspěvky mládeže – 200 Kč
c) známka SHR 500 Kč

Upozorňujeme, že řádně vyplněné přehledy o úlovcích za rok 2017 musíte odevzdat nejdéle do 15.1.2018.

Územní povolenka roční MP i P…………………… 1300,-
Územní povolenka roční – mládež, ZTP…………… 650,-
Územní povolenka – děti 8 –15 let…………………. .250,-
Celosvazová povolenka roční ………………………. 2150,- P , 2100,- MP
Celosvazová povolenka roční – děti 8 – 15 let.. ….750,- P , 700,- MP
Celosvazová povolenka – mládež………………… 1450 P , 1400 MP
Povolenka na RMV ……………………………………. 500,-
Povolenka RMV – děti 8 – 15 let ……………………. 200,-

Na RMV je možné ponechat si v kalendářním týdnu pouze 2 ks ušlechtilé ryby.
Ostatní pravidla rybolovu se řídí rybářským řádem.

Pro rok 2018 výbor rozhodl o úhradě známky SHR pro členy takto:
Příspěvek bude hrazen pouze členům, kteří se zapojili do pracovní povinnosti.

1.Kdo odpracoval 25 a více hodin má známku hrazenou v plné výši.

2. Kdo odpracoval od16 hodin do 24 hodin bude mu hrazeno 50 Kč za každou odpracovanou hodinu nad stanovenou povinnost , která je 15 hod.

3. Důchodcům , kteří se významně zasloužili v produktivním věku o chod organizace bude hrazena známka SHR v plné výši.

4. Důchodcům , kteří se v produktivním věku podíleli na činnosti organizace bude poskytnut na známku SHR příspěvek 300 Kč .

 

V Radnicích 8.12.2016 Vladimír Spěváček
předseda

Napsat komentář