výroční schůze

Pozvánka na výroční členskou schůzi
Českého rybářského svazu MO Radnice

Vážení členové naší organizace,
Dovolujeme si Vás pozvat na výroční členskou schůzi, která se bude konat
dne 17.3.2018 od 9,00 v Hasičském domě v Radnicích.
Schůze se bude řídit následujícím programem :
1. Zahájení
2. Volba mandátové komise
3. Volba návrhové komise
4. Volba volební komise
5. Zpráva o činnosti za rok 2017
6. Zpráva účetní za rok 2017 a návrh rozpočtu 2018
7. Zpráva dozorčí komise
8. Volba výboru a volba dozorčí komise
9. Diskuse
10. Návrh na usnesení
11. Plán jarních prací
V průběhu schůze bude podáno občerstvení.
Po ukončení schůze bude možné vyřídit administrativní záležitosti
Za MO Radnice
Vladimír Spěváček v.r.
Předseda MO

Napsat komentář