Informace pro členy

Přehledy o úlovcích za rok 2019 lze odevzdat v těchto termínech:

V kanceláři MO ČRS Radnice:

– 28.12. 2019 od 9.00 do 12.00 hod

– 4.1.2020 od 9.00 do 12.00 hod

– 11.1.2020 od 9.00 do 12.00 hod

– 12.1.2020 od 9.00 do 12.00 hod.

Přehled o úlovcích musí být řádně vyplněný odevzdán nejdéle do 15.1.2020 !!!!!!

Zároveň lze v těchto termínech zakoupit členské známky a povolenky k rybolovu pro

rok 2020 .

Výše příspěvků

a) členské příspěvky dospělých – 500 Kč

b) členské příspěvky mládeže – 200 Kč

c) děti do 15 let – 100 kč

d) známka SHR 500 Kč

Územní povolenka roční MP i P…………………… 1400,-

Územní povolenka roční – mládež, ZTP…………… 700,-

Územní povolenka – děti 8 –15 let…………………. .250,-

Celosvazová povolenka roční ………………………. 2600,- P , 2500,- MP

Celosvazová povolenka roční – děti 8 – 15 let.. ….700,- P , 650,- MP

Celosvazová povolenka – mládež a ZTP………… 1450 P , 1400 MP

Povolenka na RMV ……………………………………. 500,-

Povolenka RMV – děti 8 – 15 let ……………………. 200,-

Na RMV je možné ponechat si v kalendářním týdnu pouze 2 ks ušlechtilé ryby.

Ostatní pravidla rybolovu se řídí rybářským řádem.

Pro rok 2020 výbor rozhodl o úhradě známky SHR pro členy takto:

Příspěvek bude hrazen pouze členům, kteří se zapojili do pracovní povinnosti.

1.Kdo odpracoval 20 a více hodin má známku hrazenou v plné výši.

2. Kdo odpracoval od 11 hodin do 19 hodin bude mu hrazeno 50 Kč za každou odpracovanou hodinu nad stanovenou povinnost , která je 10 hod.

3. Důchodcům , kteří se významně zasloužili v produktivním věku o chod organizace bude hrazena známka SHR v plné výši.

4. Důchodcům , kteří se v produktivním věku podíleli na činnosti organizace bude poskytnut na známku SHR příspěvek 300 Kč .

V Radnicích     27.11.2019             Vladimír Spěváček

 

Napsat komentář