Výroční členská schůze

Vážení členové naší organizace,

dovolujeme si Vás pozvat na výroční členskou schůzi, kteráse bude konat dne28.3. 2O20
od  9.00 hodin v Hasičském domě v Radnicích.
Schůze se bude řídit následujícím programem:
1. Zahájení
2. Volba mandátové komise
3. Volba návrhové komise
4. Zpráva o činnosti za rok 2019
5. Zpráva účetníza rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020
6. Zpráv dozorčí komise za rok 2019
7. Diskuse
8. Návrh na usnesení
9.Plán jarních prací
V průběhu schůze bude podáno občerstvení.
Po ukončení schůze bude možné vyřídit administrativní záležitosti.
Za MO Radnice
Vladimír spěváček – předseda

Napsat komentář