BRIGÁDY JARO 2022

20.3 – Příprava komorák + st.městský

26.3 – Výlov Komorák

27.3 – Výlov candáti

2.4 – Příprava rybníků

9.4 – Oprava střechy

15.4 – Prodej sivenů

 Brigády jsou vždy od 7.00. Sraz na „Sádkách“ u rybníka.

Další brigády dle dodávek rybích plůdků a potřeb organizace.

Dotazy na tel: 731 446 307 ( p.Rataj)

605 822 376 (p. Pěnkava ml.)

VRÁCENÍ A VÝDEJ POVOLENEK

Informace pro členy ČRS MO RadniceTermíny pro vrácení přehledů o úlovcích  za rok 2020 , a na výdej známek a povolenek na rok 2021.
V kanceláři MO  – Plzeňská 628-
28.12. 2020  od 9.00 – 12.00 hod.
29.12.2020   od 9.00 – 12.00 hod.-
9.1.2021   od 9.00 – 12.00 hod.
16.1 2021   od 9.00 –  12.00 hod.   poslední možnost odevzdání přehledů za rok 2020

 – 22.1. 2021   od 16.00 – 18.00 hod.-
6.2. 2021  od  9.00 –   12.00 hod.
Další termíny budou v nové vývěsce.Výše příspěvků a ceny povolenek :
členská zn. dospělý——- 500,- Kč 
mládež —- 200 ,- Kč
děti  —-  100,- Kč
Územní povolenka MP i P  —  1400,-Kč
Územní povolenka MP i P mládež + ZTP   —– 700,- Kč
Územní povolenka MP i P děti  ——————   250,- Kč
Celosvazová povolenka  MP  ——2550,- Kč  — P ——–2600,-
Celosvazová pov. mládež MP —–1400,- Kč      P ——–1500,-
Celosvazová pov. dět    MP —–650,- Kč       P ——–700,- Kč
Revír RMV  ———————  500 ,-  Kč      Děti   ——- 200 ,-
Na revíru místního významu je možné si ponechat v jednom týdnu pouze 2 ks ušlechtilých ryb v četně Amura.Ponecháním si 2 ks ušlechtilé ryby  – týdení lov končí.Ostatní pravidla rybolovu na RMV se řídí platným rybářským řádem pro rok 2021.
Za MO Radnice  hospodář Rataj F.

Podzimní práce


Rozpis výlovů 2020

5.9. - Komoráček, podoustev
12.9. - Candáťák, candát
19.9. . Zetkovna, pstruh
3. a 4.10. Příkopáky, jesen
9.10. - příprava na Nový městský
1.0.10. - Nový městský
24.10. Starý městský
28.10. Spodní rybníček, pstruh
31.10. Horní rýbníček, pstruh
 

 Brigády jsou vždy od 7.00. Sraz na "Sádkách" u rybníka.
 
 Petrův zdar
 Ivo Kreisinger


Odklad výroční schůze

Vážení členové,
na doporučení Krajského úřadu Plzeň a Českého rybářského svazu – Západočeského
územního svazu se Výroční členská chůze odkládána na měsíc září 2020.
Termín bude upřesněn.

Petrův zdar
Vladimír Spěváček
předseda