Termíny podzimních brigád a výlovů 2019

Termíny podzimních brigád a výlovů 2019

21.9. sobota  výlov Starý městký

28.9. sobota  výlov příkopové rybníčky

29.9. neděle  výlov příkopové rybníčky

5.10. sobota  výlov sítí Svinná

6.10. neděle  výlov pstruh

11.10. pátek  příprava na N.městký

12.10. sobota  výlov Nový městký

13.10. neděle  agregát

19.10. sobota  výlov Zetkovna

20.10. neděle  výlov Komorák

26.10. náhradní termín

Začátek brigád  od 7.00 hodin ,sraz u skladu MO Radnice příprava dne 11.10. od 15.00 hod – sraz u skladu

Dotazy na tel.  731446307

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2019

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Českého rybářského svazu MO Radnice

 

Vážení členové naší organizace,

dovolujeme si Vás pozvat na výroční členskou schůzi, která se koná dne 16. 3. 2019 od 9,00 hodin v Hasičském domě v Radnicích. Schůze se bude řídit následujícím programem:

 

 

  1. Zahájení
  2. Volba mandátové komise
  3. Volba návrhové komise
  4. Zpráva o činnosti za rok 2018
  5. Zpráva účetní za rok 2018 a návrh rozpočtu 2019
  6. Zpráva dozorčí komise za rok 2018
  7. Návrh na změnu ročního pracovního příspěvku
  8. Diskuse
  9. Návrh na usnesení
  10. Plán jarních prací

 

 

V průběhu schůze se bude podávat občerstvení.

 

Po ukončení schůze je možné vyřídit administrativní záležitosti.

 

Za MO Radnice

Ing. Vladimír Spěváček v.r.

předseda MO

 

 

 

Termíny brigád:

9.3 , 10. 3. , 24. 3. , 30. 3. , 6. 4. 2019 vždy od 7.00 hodin, sraz u skladu MO ČRS.

Informace pro členy

Informace pro členy

Přehledy o úlovcích za rok 2018 lze odevzdat v těchto termínech:

V kanceláři MO ČRS Radnice:

⦁ 29. 12. 2018 od 9.00 do 11.00 hod. – kancelář ČRS m.o. Radnice
⦁ 5. 1. 2019 od 9.00 do 11.00 hod. – kancelář ČRS m.o. Radnice
⦁ 12. 1. 2019 od 9.00 do 12.00 hod. – DPS Radnice ( záchranná služba)

 

Zároveň lze v těchto termínech zakoupit členské známky a povolenky k rybolovu pro rok 2019 .

Výše příspěvků

a) členské příspěvky dospělých – 500 Kč

a) členské příspěvky mládeže – 200 Kč
b) známka SHR 500 Kč

Upozorňujeme, že řádně vyplněné přehledy o úlovcích za rok 2018 musíte odevzdat nejdéle do 15. 1. 2019.

Územní povolenka roční MP i P…………………… 1300,-

Územní povolenka roční – mládež, ZTP…………… 650,-
Územní povolenka – děti 8 –15 let……………………250,-
Celosvazová povolenka roční ………………………. 2300,- P , 2200,- MP
Celosvazová povolenka roční – děti 8 – 15 let.. ….800,- P , 700,- MP
Celosvazová povolenka – mládež………………… 1500 P , 1400 MP
Povolenka na RMV ……………………………………. 500,-
Povolenka RMV – děti 8 – 15 let ……………………. 200,-

Na RMV je možné ponechat si v kalendářním týdnu pouze 2 ks ušlechtilé ryby.

Ostatní pravidla rybolovu se řídí rybářským řádem.

Pro rok 2019 výbor rozhodl o úhradě známky SHR pro členy takto:

Příspěvek bude hrazen pouze členům, kteří se zapojili do pracovní povinnosti.

1. Kdo odpracoval 25 a více hodin má známku hrazenou v plné výši.

1. Kdo odpracoval od 16 hodin do 24 hodin bude mu hrazeno 50 Kč za každou odpracovanou hodinu nad stanovenou povinnost, která je 15 hod.

1. Důchodcům, kteří se významně zasloužili v produktivním věku o chod organizace bude hrazena známka SHR v plné výši.

1. Důchodcům, kteří se v produktivním věku podíleli na činnosti organizace bude poskytnut na známku SHR příspěvek 300 Kč.

 

V Radnicích 8. 12. 2018
 

Vladimír Spěváček

předseda

Brigády podzim 2018

Brigády podzim 2018

so. 29.9.  výlov candáta – výtěrák
ne. 30.9.  ostatní nutné práce dle potřeby
so.  6.10.  ostatní práce
ne. 7.10.   ostatní práce
so. 13.10 příprava výlovu N.městského, oprava přepadu
ne. 14.10. výlov N.městského
so. 20.10. výlov Starého městského
ne. 21.10. ostatní práce
so. 27.10. výlov Komoráku
ne. 28.10. ostatní práce
so. 3.11.   ostatní práce
ne. 4.11.   ostatní práce
Petrův zdar
Ivo Kreisinger

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

ČRS RADNICE ZVE VŠECHNY MALÉ RYBÁŘE A RODIČE NA ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI V SOBOTU 1 ZÁŘÍ OD 9:00 SE BUDE KONAT CHYTÁNÍ RYB NA MÍSTNÍCH SÁDKÁCH.PROUTKY NA SPLÁVEK SEBOU.ČERVI ZAJIŠTĚNY.TRADIČNĚ SE BUDOU PRODÁVÁT RYBÍ SPECIALITY.TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST

změny povolené doby lovu na mimopstruhových revírech


Legislativní proces změny povolené doby lovu na mimopstruhových revírech je úspěšně dokončen. V uplynulých dnech byla podepsána novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, kterou se mění denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech a byla  publikována ve Sbírce zákonů pod  č. 25/2018 Sb.  v částce 14, která vyšla  19.2.2018.

Na základě této novely platí s účinností od 1. dubna 2018 následující denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech:

a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin,

b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 hodin.

Tyto povolené denní doby lovu ryb jsou v mimopstruhových revírech platné již v této sezóně, resp. od 1. dubna 2018. 

BRIGÁDY JARO 2018

BRIGÁDY JARO 2018
24.3. so agregát 7.00 hod
25.3. ne výlov komora 7.00 hod
30.3. pá agregát 7.00 hod
31.3. so výlov Zetkovna 7.00 hod
7.4. so agregát 7.00 hod
8.4. ne 7.00 hod
14.4. so 7.00 hod
15.4. ne 7.00 hod
21.4. so 7.00 hod
22.4. ne 7.00 hod
28.4. so 7.00 hod
29.4. ne 7.00 hod
Další brigády budou dle potřeb MO svolány po telefonech a přez
e-mail.
Dotazy na t. 731 446 307

výroční schůze

Pozvánka na výroční členskou schůzi
Českého rybářského svazu MO Radnice

Vážení členové naší organizace,
Dovolujeme si Vás pozvat na výroční členskou schůzi, která se bude konat
dne 17.3.2018 od 9,00 v Hasičském domě v Radnicích.
Schůze se bude řídit následujícím programem :
1. Zahájení
2. Volba mandátové komise
3. Volba návrhové komise
4. Volba volební komise
5. Zpráva o činnosti za rok 2017
6. Zpráva účetní za rok 2017 a návrh rozpočtu 2018
7. Zpráva dozorčí komise
8. Volba výboru a volba dozorčí komise
9. Diskuse
10. Návrh na usnesení
11. Plán jarních prací
V průběhu schůze bude podáno občerstvení.
Po ukončení schůze bude možné vyřídit administrativní záležitosti
Za MO Radnice
Vladimír Spěváček v.r.
Předseda MO