VRÁCENÍ A VÝDEJ POVOLENEK

Informace pro členy ČRS MO RadniceTermíny pro vrácení přehledů o úlovcích  za rok 2020 , a na výdej známek a povolenek na rok 2021.
V kanceláři MO  – Plzeňská 628-
28.12. 2020  od 9.00 – 12.00 hod.
29.12.2020   od 9.00 – 12.00 hod.-
9.1.2021   od 9.00 – 12.00 hod.
16.1 2021   od 9.00 –  12.00 hod.   poslední možnost odevzdání přehledů za rok 2020

 – 22.1. 2021   od 16.00 – 18.00 hod.-
6.2. 2021  od  9.00 –   12.00 hod.
Další termíny budou v nové vývěsce.Výše příspěvků a ceny povolenek :
členská zn. dospělý——- 500,- Kč 
mládež —- 200 ,- Kč
děti  —-  100,- Kč
Územní povolenka MP i P  —  1400,-Kč
Územní povolenka MP i P mládež + ZTP   —– 700,- Kč
Územní povolenka MP i P děti  ——————   250,- Kč
Celosvazová povolenka  MP  ——2550,- Kč  — P ——–2600,-
Celosvazová pov. mládež MP —–1400,- Kč      P ——–1500,-
Celosvazová pov. dět    MP —–650,- Kč       P ——–700,- Kč
Revír RMV  ———————  500 ,-  Kč      Děti   ——- 200 ,-
Na revíru místního významu je možné si ponechat v jednom týdnu pouze 2 ks ušlechtilých ryb v četně Amura.Ponecháním si 2 ks ušlechtilé ryby  – týdení lov končí.Ostatní pravidla rybolovu na RMV se řídí platným rybářským řádem pro rok 2021.
Za MO Radnice  hospodář Rataj F.

Podzimní práce


Rozpis výlovů 2020

5.9. - Komoráček, podoustev
12.9. - Candáťák, candát
19.9. . Zetkovna, pstruh
3. a 4.10. Příkopáky, jesen
9.10. - příprava na Nový městský
1.0.10. - Nový městský
24.10. Starý městský
28.10. Spodní rybníček, pstruh
31.10. Horní rýbníček, pstruh
 

 Brigády jsou vždy od 7.00. Sraz na "Sádkách" u rybníka.
 
 Petrův zdar
 Ivo Kreisinger


Odklad výroční schůze

Vážení členové,
na doporučení Krajského úřadu Plzeň a Českého rybářského svazu – Západočeského
územního svazu se Výroční členská chůze odkládána na měsíc září 2020.
Termín bude upřesněn.

Petrův zdar
Vladimír Spěváček
předseda

Výroční členská schůze

Vážení členové naší organizace,

dovolujeme si Vás pozvat na výroční členskou schůzi, kteráse bude konat dne28.3. 2O20
od  9.00 hodin v Hasičském domě v Radnicích.
Schůze se bude řídit následujícím programem:
1. Zahájení
2. Volba mandátové komise
3. Volba návrhové komise
4. Zpráva o činnosti za rok 2019
5. Zpráva účetníza rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020
6. Zpráv dozorčí komise za rok 2019
7. Diskuse
8. Návrh na usnesení
9.Plán jarních prací
V průběhu schůze bude podáno občerstvení.
Po ukončení schůze bude možné vyřídit administrativní záležitosti.
Za MO Radnice
Vladimír spěváček – předseda