ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

ČRS RADNICE ZVE VŠECHNY MALÉ RYBÁŘE A RODIČE NA ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI V SOBOTU 1 ZÁŘÍ OD 9:00 SE BUDE KONAT CHYTÁNÍ RYB NA MÍSTNÍCH SÁDKÁCH.PROUTKY NA SPLÁVEK SEBOU.ČERVI ZAJIŠTĚNY.TRADIČNĚ SE BUDOU PRODÁVÁT RYBÍ SPECIALITY.TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST

změny povolené doby lovu na mimopstruhových revírech


Legislativní proces změny povolené doby lovu na mimopstruhových revírech je úspěšně dokončen. V uplynulých dnech byla podepsána novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, kterou se mění denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech a byla  publikována ve Sbírce zákonů pod  č. 25/2018 Sb.  v částce 14, která vyšla  19.2.2018.

Na základě této novely platí s účinností od 1. dubna 2018 následující denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech:

a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin,

b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 hodin.

Tyto povolené denní doby lovu ryb jsou v mimopstruhových revírech platné již v této sezóně, resp. od 1. dubna 2018. 

BRIGÁDY JARO 2018

BRIGÁDY JARO 2018
24.3. so agregát 7.00 hod
25.3. ne výlov komora 7.00 hod
30.3. pá agregát 7.00 hod
31.3. so výlov Zetkovna 7.00 hod
7.4. so agregát 7.00 hod
8.4. ne 7.00 hod
14.4. so 7.00 hod
15.4. ne 7.00 hod
21.4. so 7.00 hod
22.4. ne 7.00 hod
28.4. so 7.00 hod
29.4. ne 7.00 hod
Další brigády budou dle potřeb MO svolány po telefonech a přez
e-mail.
Dotazy na t. 731 446 307

výroční schůze

Pozvánka na výroční členskou schůzi
Českého rybářského svazu MO Radnice

Vážení členové naší organizace,
Dovolujeme si Vás pozvat na výroční členskou schůzi, která se bude konat
dne 17.3.2018 od 9,00 v Hasičském domě v Radnicích.
Schůze se bude řídit následujícím programem :
1. Zahájení
2. Volba mandátové komise
3. Volba návrhové komise
4. Volba volební komise
5. Zpráva o činnosti za rok 2017
6. Zpráva účetní za rok 2017 a návrh rozpočtu 2018
7. Zpráva dozorčí komise
8. Volba výboru a volba dozorčí komise
9. Diskuse
10. Návrh na usnesení
11. Plán jarních prací
V průběhu schůze bude podáno občerstvení.
Po ukončení schůze bude možné vyřídit administrativní záležitosti
Za MO Radnice
Vladimír Spěváček v.r.
Předseda MO

Informace pro členy

Informace pro členy

Přehledy o úlovcích za rok 2017 lze odevzdat v těchto termínech:

V kanceláři MO ČRS Radnice:
29.12. 2017 od 9.00 do 12.00 hod
5.1.2018 od 16.00 do 18.00 hod
6.1.2018 od 9.00 do 12.00 hod

poslední termín v budově v Hasičském domě dne 13.1.2018 od 9.00 do 12.00 hod.

Zároveň lze v těchto termínech zakoupit členské známky a povolenky k rybolovu pro
rok 2018 .

Výše příspěvků

a) členské příspěvky dospělých – 500 Kč
b) členské příspěvky mládeže – 200 Kč
c) známka SHR 500 Kč

Upozorňujeme, že řádně vyplněné přehledy o úlovcích za rok 2017 musíte odevzdat nejdéle do 15.1.2018.

Územní povolenka roční MP i P…………………… 1300,-
Územní povolenka roční – mládež, ZTP…………… 650,-
Územní povolenka – děti 8 –15 let…………………. .250,-
Celosvazová povolenka roční ………………………. 2150,- P , 2100,- MP
Celosvazová povolenka roční – děti 8 – 15 let.. ….750,- P , 700,- MP
Celosvazová povolenka – mládež………………… 1450 P , 1400 MP
Povolenka na RMV ……………………………………. 500,-
Povolenka RMV – děti 8 – 15 let ……………………. 200,-

Na RMV je možné ponechat si v kalendářním týdnu pouze 2 ks ušlechtilé ryby.
Ostatní pravidla rybolovu se řídí rybářským řádem.

Pro rok 2018 výbor rozhodl o úhradě známky SHR pro členy takto:
Příspěvek bude hrazen pouze členům, kteří se zapojili do pracovní povinnosti.

1.Kdo odpracoval 25 a více hodin má známku hrazenou v plné výši.

2. Kdo odpracoval od16 hodin do 24 hodin bude mu hrazeno 50 Kč za každou odpracovanou hodinu nad stanovenou povinnost , která je 15 hod.

3. Důchodcům , kteří se významně zasloužili v produktivním věku o chod organizace bude hrazena známka SHR v plné výši.

4. Důchodcům , kteří se v produktivním věku podíleli na činnosti organizace bude poskytnut na známku SHR příspěvek 300 Kč .

 

V Radnicích 8.12.2016 Vladimír Spěváček
předseda

Rybářský kroužek : 2017 – 2018 .

Rybářský kroužek : 2017 – 2018 .

7. listopadu 2017

21.listopadu 2017

5.prosince 2017

9.ledna 2018

23.ledna 2018

6.února 2018

20.února 2018

6.března 2018

20.března 2018

3.dubna 2018

17.dubna 2018

Vždy od 15:30 h. do 16:50 h.

O prázdniny a ředitelské volno rybářský kroužek automaticky odpadá.

Vedoucí rybářského kroužku :

Vít Konopásek : 723 050 224

Jiří Voldřich : 737 285 962

PETRŮV ZDAR