Výroční členská schůze

Vážení členové naší organizace,

dovolujeme si Vás pozvat na výroční členskou schůzi, kteráse bude konat dne28.3. 2O20
od  9.00 hodin v Hasičském domě v Radnicích.
Schůze se bude řídit následujícím programem:
1. Zahájení
2. Volba mandátové komise
3. Volba návrhové komise
4. Zpráva o činnosti za rok 2019
5. Zpráva účetníza rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020
6. Zpráv dozorčí komise za rok 2019
7. Diskuse
8. Návrh na usnesení
9.Plán jarních prací
V průběhu schůze bude podáno občerstvení.
Po ukončení schůze bude možné vyřídit administrativní záležitosti.
Za MO Radnice
Vladimír spěváček – předseda

VÁNOČNÍ PRODEJ RYB

Prodej Kaprů  v neděli .22.12. od 10,00 hodin na sádkách ČRS MO Radnice (pod velkým rybníkem,možno zajet autem)
Cena kapra —     80,00 Kč/kg
Cena pstruha– 180,00 Kč/kg   — pstruhy možno objednat v oděvech u paní Spěváčkové (pod hotelem)pouze do  středy 18.12. –do 16,00 hodin.

Informace pro členy

Přehledy o úlovcích za rok 2019 lze odevzdat v těchto termínech:

V kanceláři MO ČRS Radnice:

– 28.12. 2019 od 9.00 do 12.00 hod

– 4.1.2020 od 9.00 do 12.00 hod

– 11.1.2020 od 9.00 do 12.00 hod

– 12.1.2020 od 9.00 do 12.00 hod.

Přehled o úlovcích musí být řádně vyplněný odevzdán nejdéle do 15.1.2020 !!!!!!

Zároveň lze v těchto termínech zakoupit členské známky a povolenky k rybolovu pro

rok 2020 .

Výše příspěvků

a) členské příspěvky dospělých – 500 Kč

b) členské příspěvky mládeže – 200 Kč

c) děti do 15 let – 100 kč

d) známka SHR 500 Kč

Územní povolenka roční MP i P…………………… 1400,-

Územní povolenka roční – mládež, ZTP…………… 700,-

Územní povolenka – děti 8 –15 let…………………. .250,-

Celosvazová povolenka roční ………………………. 2600,- P , 2500,- MP

Celosvazová povolenka roční – děti 8 – 15 let.. ….700,- P , 650,- MP

Celosvazová povolenka – mládež a ZTP………… 1450 P , 1400 MP

Povolenka na RMV ……………………………………. 500,-

Povolenka RMV – děti 8 – 15 let ……………………. 200,-

Na RMV je možné ponechat si v kalendářním týdnu pouze 2 ks ušlechtilé ryby.

Ostatní pravidla rybolovu se řídí rybářským řádem.

Pro rok 2020 výbor rozhodl o úhradě známky SHR pro členy takto:

Příspěvek bude hrazen pouze členům, kteří se zapojili do pracovní povinnosti.

1.Kdo odpracoval 20 a více hodin má známku hrazenou v plné výši.

2. Kdo odpracoval od 11 hodin do 19 hodin bude mu hrazeno 50 Kč za každou odpracovanou hodinu nad stanovenou povinnost , která je 10 hod.

3. Důchodcům , kteří se významně zasloužili v produktivním věku o chod organizace bude hrazena známka SHR v plné výši.

4. Důchodcům , kteří se v produktivním věku podíleli na činnosti organizace bude poskytnut na známku SHR příspěvek 300 Kč .

V Radnicích     27.11.2019             Vladimír Spěváček

 

Termíny podzimních brigád a výlovů 2019

Termíny podzimních brigád a výlovů 2019

21.9. sobota  výlov Starý městký

28.9. sobota  výlov příkopové rybníčky

29.9. neděle  výlov příkopové rybníčky

5.10. sobota  výlov sítí Svinná

6.10. neděle  výlov pstruh

11.10. pátek  příprava na N.městký

12.10. sobota  výlov Nový městký

13.10. neděle  agregát

19.10. sobota  výlov Zetkovna

20.10. neděle  výlov Komorák

26.10. náhradní termín

Začátek brigád  od 7.00 hodin ,sraz u skladu MO Radnice příprava dne 11.10. od 15.00 hod – sraz u skladu

Dotazy na tel.  731446307